Výrobní entita, kterou zastupujeme, byla téměř 70 let po celém světě známá pod značkou Newage. Ačkoliv od roku1986 vlastní v korporaci majoritní podíl firma The Cummins Engine Company, značka Cummins Generator Technologies spatřila světlo světla až v květnu roku 2006, jako součást nové "brandig strategy".
Od vzniku Newage v roce 1935 prošla firma složitým vývojem na jejímž konci je jeden z největších výrobců generátorů. K původním výrobním kapacitám přibyly nové po celém světě. Zejména šíří sortimentu synchronních generátorů, počínaje 2 - pólovými 5 kVA a konče 18 - pólovými s výkonem téměř 30 000 kVA nemá ve světě obdoby.